Research & Business Park

Translatorisk forskning med japanske virksomheder

Gennem Eir’s landefremstød i Japan er det indgået samarbejder med 2 store japanske firmaer omkring udvikling af medikotekniske målemetoder til afdækning af lægemidlers virkning på centrale neuroplastiske forandringer i forbindelse med en række kroniske sygdomme. Den humane og kliniske forskning foregår i Aalborg og i takt med at resultaterne skabes og målemetoderne udvikles, forsøger virksomhederne at implementere metoderne i præ-kliniske modeller for at screene lægemidlernes effekt.

Dette ’back-translation’-koncept er helt unikt og trendsættende for måden, man traditionelt arbejder med lægemiddeludvikling på. Den traditionelle arbejdsform er udvikling af metoderne i dyr som derefter med forskellige grader af succes forsøges ’forward-translated’ til mennesker. Der forventes en markant fremadrettet innovationsaktivitet inden for dette område.

Forskningsseminar om telerehabilitering i fremtiden

Laboratoriet for Velfærdsteknologier – Telehealth & Telerehabilitation - inviterer til et forskningsseminar om fremtidig telerehabilitering af patienter med kroniske sygdomme. Seminaret finder sted den 1. marts 2018, kl. 13.00 – 15.30 på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7B, lokale B2-104.

Forskere fra Norge, Australien og Danmark vil præsentere forskningsprojekter om telerehabilitering og deltage i en interaktion diskussion med deltagerne om barrierer og facilitatorer i forhold til at udvikle telerehabilitering i sundhedssystemet.

Det er gratis at deltage i arrangementet. Se mere om programmet her.

Underpriviligerede borgeres anvendelse af teknologi i sundhedsrelateret aktivitet

Jacob Østergaard Madsen, som er tilknyttet Forskningsprogrammet ”Teknologier i Borgernær sundhed” ved UCN er blevet tildelt ph.d.-graden ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet på baggrund af Ph.d.-afhandlingen “Underprivileged Citizens’ Use of Technology for Everyday Health Management - A Conceptualization of Underprivileged Citizens’ Engagement in Health-Related Occupation”.

I afhandlingen adresserer Jacob problemet med ulighed i sundhed og undersøger, hvordan underpriviligerede borgere oplever og håndterer sundhedsrelaterede problemer i deres hverdag med særligt fokus på borgernes anvendelse af teknologi. I afhandlingen konkluderes det blandt andet, at underprivilegerede borgeres problemer med at engagere sig i sundhedsaktiviteter, viser sig som vanskeligheder med at handle på en sundhedsrelateret usikkerhed i deres hverdagsliv. Yderligere beskrives underprivilegerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen som afhængig af, hvorvidt teknologien tager højde for og støtter det nødvendige og komplekse samspil mellem personlige og kontekstuelle betingelser. Herunder hvorvidt teknologien støtter borgerne i at skabe strategier for håndtering af sundhed i hverdagsaktiviteter.

Download afhandlingen her.

For nærmere information kontakt: Jacob Østergaard Madsen, lektor og Phd UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo