Research & Business Park

Minister viste interesse for individualiseret telerehabilitering i Skive

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde besøgte mandag den 14. december 2017 Skive Sundhedscenter. Under besøget talte Ministeren med to hjertepatienter fra Future Patient-projektet (Birthe Dinesen) om individualiseret telerehablilitering og tvær-sektorielle samarbejder som inspiration til fremtidens sundhedssystem i Danmark.

ProVaHealth

Ideklinikken er del af to Baltic Sea Interreg projekter, som begge startede op oktober 2017.

Projektet ProVaHealth, som allerede har været beskrevet i Eirs nyhedsbrev tidligere, er nu godt i gang. Lige nu arbejder projektet på et ”Call” til bl.a. nordjyske virksomheder om i første omgang at deltage i interviews, som skal hjælpe Ideklinikken og projektet med at blive klogere på hvilke behov, der eksisterer hos virksomhederne for at få testet deres produkter på forskellige testcentre i hele østersøområdet. Nogle af disse centre er generelle faciliteter til test af sundhedsteknologi, mens andre er højt-specialiserede forskningsenheder.

På baggrund af interviews vil nordjyske virksomheder kunne få adgang til en række lande rundt om Østersøen, hvor de vil kunne få testet deres produkter og få adgang til nye markeder

BioMarker Commercialisation

Tilsvarende er projektet BIC – Biomarker Commercialisation nu godt i gang. Her arbejder Ideklinikken sammen med eksperter fra østersøområdet på at finde en mere effektiv model for kommercialisering af biomarkører. Her er man ved at lægge sidste hånd på interviewguides, som skal danne grundlag for interviews med de største kapaciteter inden for biomarkørområdet, både forskning og industri, i alle partnerlandene.

Dette vil være første skridt i at udvikle de lovede værktøjer, som i fremtiden vil lette kommercialiseringen af biomarkører, således at flere markører kan bruges i diagnostik og behandling af sygdomme.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo