Research & Business Park

Nordjyske elever skaber sundhedsinnovation for parkinson- og KOL-patienter

SOSU Nord og TECHCOLLEGE afholdt 13.-15. september for femte år i træk den store fælles innovationskonkurrence, nKNOWation for erhvervsskoleelever. Årets tema var: ”Hvordan kan man hjælpe borgere med kroniske lidelser til at blive gladere og mere selvhjulpne?” SOSU Nord var vært for de 185 studerende fra en lang række studieretninger, som over tre dage samarbejdede og konkurrede om at få den bedste idé til ny velfærdsteknologi. Koncepter er, at eleverne på tværs af studieretninger gruppevis skal give et bud på en ny tværfaglig velfærdsteknologi, der i fremtiden kan kommercialiseret og blive til gavn og nytte i plejesektoren.

Vinderidéen 2017 blev en transportabel låsemekanisme til sikkerhedsseler i biler, kaldet FlipLock. FliplLock monteres på den eksisterende selelås, og ved hjælp af magneter hjælper den f.eks. parkinsonpatienter og børn med at ramme og låse sikkerhedsselen. Dommerpanelet vurdere bl.a. at opfindelsen vil kunne anvendes af en meget bred målgruppe, da de fleste mennesker kommer i kontakt med sikkerhedsseler, der kan volde problemer for sygdomsramte, ældre og børn. Den 6 mand store vindergruppe kom fra de tekniske og og sociale- og sundhedsfaglige uddannelser.

Ved nKNOWation 2016 vandt en gruppe af elever med en anden sundhedsinnovativ opfindelse. Gruppen, som bestod af 7 elever fra tekniske, pædagogfaglige og social og sundhedsfaglige uddannelser, gik videre til den regionale innovationskonkurrence Nordjyske Nystartere. Her opnåede de en flot andenplads med deres opfindelse MIM (Multi Inhale Mate).

MIM er et aggregat, der hjælper patienter med en svær grad af lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), med at få fuld udnyttelse af medicinen. Medicinen, der anvendes, er i pulverform og skal, for at have den rette effekt, trækkes fra en standard-inhalator ned i lungerne. Problemet for patienter med svær KOL er, at de ikke har kræfter til at skabe nok vaccum i lungerne, således at medicinpulveret bliver ”luftbåren” og inhaleret, og de får derfor i bedste fald kun 20% udnyttelse af medicinen.

Med MIM kan patienten nemt og effektivt gøre medicinen luftbåren og trække den ned i lungerne. Nu et år efter er gruppen af opfindere reduceret til 3 personer, som arbejder på den 3. prototype og er fyldt med motivation for at komme på markedet med deres produkt.

Vinderne af nKNOWation 2017                               Vinderne af nKNOWation 2016
Vinderne af nKNOWation 2017                                                         Vinderne af nKNOWation 2016

Forskningspris går til sygeplejerske fra UCN

Bettina Sletten Paasch

Bettina Sletten Paasch modtog ved årsfesten på Aalborg Universitet Spar Nord Fondens forskningspris 2017 for sin ph.d. afhandling, der undersøger, hvordan sygeplejerskers brug af mobiltelefoner i det daglige arbejde påvirker kontakten til patienterne.

Bettina er uddannet sygeplejerske, og har en mastergrad i klinisk sygepleje fra Aarhus Universitet. Aktuelt er hun ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen.

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at afhandlingen er et fremragende eksempel på tværfaglig forskning på baggrund af erhvervserfaring, og at projektet har potentiale til at skabe innovation og ændre uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner blandt sundhedspersonale.

For nærmere information kontakt: Bettina Sletten Paasch, lektor ph.d UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International forskningsbazar

I august måned var netværket Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) og Laboratoriet for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet vært for et internationalt forskningsseminar med fokus på telehealth og telerehabilitering. Som en del af seminaret præsenterede udenlandske og danske telemedicinske og tværfaglige forskere fra hele landet deres forskningsprojekter ved en velbesøgt forskningsbazar i Viborg. Viborg Sundhedscenter dannede rammerne for bazaren, der bød på præsentationer om den nyeste forskning inden for bl.a. telerehabilitering af hjertepatienter, telepsykiatri, virtuelle sundheds-coaches.

Bazaren resulterede i nye samarbejder og relationer  mellem de ca. 60 deltagere, der kom fra sygehuse, regioner, kommuner og universiteter.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo