Research & Business Park

150 år med dansk-japansk diplomati og samarbejde fejres

Det er i år 150 år siden, at samarbejdet mellem Danmark og Japan indledtes ved, at det danske telegraffirma GN Store Nord bragte Japan i telegrafisk kontakt med den vestlige verden ved at etablere det første undervanskabel fra øriget til fastlandet. Gennem Sibirien løb telegrafforbindelsen til Nordeuropa, og dermed var grundstenen lagt for dansk-japansk samarbejde.

Dette fejredes den 16. november 2017 med et videnskabeligt seminar i Tokyo ”Photonics Creating the Future”, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse arrangerede sammen med den danske ambassade i Japan. Her mødtes danske og japanske forskere.

Som et resultat af Eirs samarbejde med Invest in Denmark og den danske ambassade i Japan blev professor Birthe Dinesen kontaktet. Hun er en af flere danske forskere, der har bidraget med indlæg ved konferencen bl.a. om projektet Future Patient og Det Transatlantiske Telehealth Research Netværk (TTRN), som Eir begge er partner i. Samtidig har Birthe Dinesen benyttet besøget i Japan til at mødes med japanske forskere, sygehuse og virksomheder inden for telesund og telerehabilitering.

Et innovativt kørestolsprojekt

Et liv i kørestol er forbundet med en forhøjet risiko for livsstilssygdomme, risiko for følgevirkninger af en stillesiddende tilværelse så som overdødelighed af kardiovaskulære sygdomme, tryksår, skulderskader, forringet blærekontrol, samt social eksklusion. Forskningsprogrammet ved UCN ”Teknologier i Borgernær sundhed” opstarter lige nu en række initiativer relateret til sundheds- og forebyggelsesinitiativer for denne målgruppe. Et initiativ omhandler at kunne monitorere fysisk aktivitet og motivere til øget aktivitet igennem brug af forskellig informationsteknologi.

Et andet initiativ vedrører systematisk at kunne opsamle effektdata fra kommunens IT-systemer, så man eksempelvis kan se, om det nedsætter risikoen for tryksår, hvis man bruger én pude frem for en anden, eller om bestemte skuldertræningsprogrammer rent faktisk forebygger skader. Projekterne udvikles i samarbejde med kørestolsproducenten Wolturnus fra Nibe. Der er planlagt en ambitiøs fundingstrategi, hvor der søges ved blandt andre Trygfonden og Eurostars.

Kontakter til projektet: Tina Helle, docent UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Uffe Læssøe docent UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kirstine Rosenbeck Gøeg, adjunkt AAU This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Jette Bangshaab programleder UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Future Patient omtalt af Hjerteforeningen

Future Patients projekt Telerehabilitering af Hjertesvigtspatienter er præsenteret i to artikler fra hjerteforeningen:

Tele kan blive fremtiden: “En skridttæller, en søvnmåler og opmuntrende ord fra fysioterapeuten via computeren kan som såkaldt telerehabilitering fremover gøre hjertepatienter mere selvhjulpne og sikre, at rehabiliteringen bliver en integreret – og nemmere tilgængelig – del af hverdagen”, Hjerteliv nr. 3, 2017.

Telerehabilitering: ”Det, der motiverer mig”. “For Johnny Olsen fra Salling ved Skive har det været afgørende for hans efterbehandling af en hjertesygdom at deltage i rehabilitering ’på distancen”,  hjerteforeningen.dk, 6.sep.2017.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo