Research & Business Park

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark under etablering

Styrelsen for undervisning og kvalitet har udpeget SOSU Nord, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn som partnerskoler i et nyt videnscenter for velfærdsteknologi, der skal dække Jylland og Fyn.

Centeret er ét af i alt 9 centre, som skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Aftalepartierne bag EUD-reformen har afsat i alt 133 mio. kr. til etablering og drift af videnscentrene fra 2017 – 2020.

Det nyudnævnte videnscenter skal imødekomme den stigende udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler på social- og sundhedsområdet

Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er således under etablering, og der vil 12. april 2018 være officiel åbning af centret. Ved Velfærdens Innovationsdag 25. januar 2018 deltager videncentret dog med en session (75 min.), hvor en kendt moderator vil facilitere debat om forskellige aspekter af arbejdet med velfærdsteknologi. Dette under overskriften: ”Hvis velfærdsteknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet?”. Som deltager ved Velfærdens Innovationsdag, kan man tilmelde sig til deltagelse i denne session blandt en række andre parallelsessioner.

Monitoreret vippebræt

Hvis man ”vrikker om” på anklen kan der opstå en forstuvning af ankelleddet. Dette er et alment kendt problem og mange kommer efterfølgende til at døje med kronisk ankel-instabilitet, hvilket karakteriseres ved gentagne forstuvninger og en følelse af dårlig stabilitet i ankelleddet. Genoptræning efter sådanne ankelforstuvninger foregår ved at lave øvelser, hvor man står på et ustabilt underlag som for eksempel et vippebræt.

Det er nu blevet muligt, at registrere/monitorere et sådant vippebræts bevægelser. Det sker ved hjælp af såkaldte accelerometre, der fungerer som elektroniske vaterpas. Signalerne fra disse accelerometre kan angive, om man står stabilt på brættet. Ved at udnytte disse data som feedback kan man endvidere understøtte træningen.

Forskningsprogrammet ”Teknologier i Borgernær sundhed” og Fysioterapeutuddannelsen ved UCN arbejder med et projekt, der anvender sådanne monitorerede vippebræt til at identificere forekomsten af ankel-instabilitet.

Gennem pilotforsøg er der udviklet nye algoritmer til evaluering af brættets bevægelser og til at indikere stabilitetsdeficit. Projektet går ud på at vurdere disse algoritmer i forhold til deres evne til at identificere ankel-instabilitet og til at evaluere effekten af en given træning.

Der er desuden ved at blive etableret et projektsamarbejde med Aalborg Universitet med henblik på at videreudvikle teknologien. Intentionen er at kunne benytte accelerometre i en smartphone til dataopsamlingen. Der synes endvidere at være potentiale for, at metoderne på sigt kan inkorporeres i en smartphone-applikation.

For nærmere information kontakt: Uffe Læssøe, docent og lektor UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daiichi Sankyo – Japanske Yen til Nordjylland

Den japanske lægemiddelvirksomhed Daiichi Sankyo’s forskningsfond har netop doneret et større millionbeløb til teknologisk lægemiddelforskning i Nordjylland.

Donationen vil yderligere styrke den spirende nordjyske erhvervsudvikling inden for området. 
Eir har gennem samarbejde med Udenrigsministeriet, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital i flere år arbejdet strategisk på at tiltrække udviklingsmidler fra Japan til for styrkelse af innovation og erhvervsudvikling på sundhedsområdet.

Det er meget imponerende, at Eir har været i stand til at profilere stærke nordjyske forskningskompetencer, der i hård international konkurrence vinder kampen om midlerne.

Midlerne skal over de kommende år bruges til at udvikle nye teknologier, som kan forbedre mulighederne for hurtigere og mere effektivt at udvikle nye lægemidler. Universitetets og universitetshospitalets forskning inden for netop dette område er de seneste år blevet profileret gennem Eir samt har resulteret i etablering af en række nye virksomheder i Region Nordjylland.

Med den nye bevilling har Eir fået mulighed for yderligere at styrke den regionale erhvervsudvikling inden for sundhedsområdet og dermed skabe flere videnstunge arbejdspladser i Nordjylland.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo