Research & Business Park

Eir-partnerskabet har udviklet en fælles innovationsmodel

Partnerne i Eir har de seneste måneder udviklet en ny fælles innovationsmodel. Modellen indeholder både lineære og iterative aspekter mellem og inden for de forskellige faser. Tværfaglighed koblet med domæneviden på tværs af discipliner og sektorer er grundlaget for modellen, der tager udgangspunkt i et relevant problem og samtidig har stor fokus på brugerinvolvering. Dette stemmer fint overens med Eirs vision om at kunne tilbyde test og afprøvning af nye produkter og løsninger.

Modellen kan anvendes enkeltstående, som en illustration af, hvordan de enkelte vidensinstitutioner i Eir arbejder med innovation, men er også en fælles model for hele partnerskabet, idet den samtidig repræsenterer den værdiskabelse og fødekæde, som parterne repræsenterer i forhold til hinanden. Man kan således forestille sig, at forskellige Eir-partnere vil optræde og blive inddrage i forskellige faser i modellen alt efter hvilken domæneviden, der bliver brug for at trække på.

Eir-innovationsmodel:

Eir Nyhedsbrev 2

Fuld hus på Velfærdens Innovationsdag hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

På den netop afholdte Velfærdens Innovationsdag var Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark vært ved en fuldt udsolgt temasession under overskriften. ”Hvis velfærdsteknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet?” Debatten kom omkring emner som velfærdsteknologi og kompetencer og gav mange gode input, som det nye videnscenter nu tager med hjem og arbejder videre med. Blandt andet understregede debatten behovet for at skabe en ny fortælling om erhvervsuddannelserne inden for sundhed, omsorg og pædagogik. 

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark vil netop være en ny og anderledes platform for en dialog om og udvikling af den faglighed, der ligger i arbejdet med velfærdsteknologi

Eir-satsning leder til postdoc-midler fra Innovationsfonden samt AAU Talent Management Programme

I 2013 valgte Eir at investere midler i udviklingen af et måleapparat, kaldet et cuff-algometer, til at kvantificere smerte og smertemekanismer. Apparatet blev afprøvet i flere kliniske populationer, hvor forskellige smertemekanistiske mønstre blevet sammenkodet med bl.a. høj smerteintensitet, generelt smerteoverfølsomme patienter og patienter i risiko for at udvikle kroniske smerter efter kirurgi. NociTech ApS blev oprettet som et spin-out-selskab på Aalborg Universitet i juli 2013 til at videreudvikle og kommercialisere ideen med støtte fra SEED Capital.

Bag ideen står smerteforskere på Aalborg Universitet, og  i 2013 støttede Eir Kristian Kjær Petersen til at gennemføre proof-of-concept studier, der skulle føre til kommercialisering af metoden. På denne baggrund opnåede AAU og NociTech i 2014 et postdoc-stipendie fra Innovationsfonden, således at Kristian Kjær Petersen kunne arbejde videre med udvikling af teknologien.

Igennem dette postdoc-forløb blev applikationen af cuff-algometeret forfinet og testet i flere kliniske populationer, hvor bl.a. flere af resultaterne blevet highlightet igennem the International Association for the Study of Pains (verdensorganisationen for smerte) globale smerteår for Joint Pain (2016) og Pain after surgery (2017). Disse resultater har medført, at Kristian Kjær Petersen i december 2017 modtog midler fra Aalborg Universitets Talent Management Programme til at undersøge konceptet ”Personalized Pain Medicine”, hvilket vil sige, at den enkelte smertepatient skal have den rigtige smertebehandling hvorigennem cuff-algometret får en central rolle.

Hele denne historie startede med en Eir-investering som med tiden er vokset til en velfungerende  medikoteknisk virksomhed med CVR-nummer i regionen

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo