Research & Business Park

Nye medlemmer i Eirs styregruppe

Som et resultat af, at Eir igennem det seneste år har udvidet partnerkredsen, er styregruppen udvidet med tre nye repræsentanter. Det drejer sig om:

· David Mayntz, direktør for forskning og udvikling ved UCN

· Bent Fuglsbjerg, leder af Future Lab, SOSU Nord

· Eskild Holm Nielsen, innovationschef ved Aalborg Universitetshospital og leder af Idéklinikken, Region Nordjylland

Ny innovationschef på Aalborg UH

Pr. 1. oktober 2017 tiltrådte Eskild Holm Nielsen som ny innovationschef på Aalborg Universitetshospital samt som leder af Idéklinikken, der er Region Nordjyllands innovationsenhed, som yder støtte til forsker- og medarbejderdreven innovation.

Eskild Holm Nielsen kommer fra en stilling som dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet. Han er uddannet civilingeniør og har i mange år arbejdet med miljø og innovation. I mere end 10 år har han været leder på Aalborg Universitet – bl.a. som leder af AAU Innovation, og de seneste 7 år som dekan.

Tidligere innovationschef og leder af Idéklinikken Kjeld Lisby, som går på pension i 2018, vil i den kommende periode fungere som konsulent og sikre vidensoverdragelse.

ProVaHealth

Som nævnt i tidligere Eir-nyhedsbrev er Aalborg Universitetshospital med i et interreg-projekt, der har til formål at facilitere adgangen til sundheds-infrastruktur for startups og SMV´er i den baltiske region. Med arbejdet åbnes der op for adgang til endnu flere testmuligheder i samarbejde med de norjyske forskere. Projetet ProVaHealth startede i oktober måned 2017 og afholder kick-off-møde i Aalborg d. 28 og 29 november 2017.

Projektet har 15 partnere fra 9 forskellige lande og er et ScanBalt projekt på ca. 3,8 mio Euro. Projektet ledes af Tallin Science Park, og formålet med projektet er at samle testlaboratorier i Scanbalt-regionen og implementere en best practice proces, således virksomheder nemt og hurtigt kan få afprøvet deres produkter, ligegyldigt hvilket land virksomheden (eller hospitalet) er i. Aalborg Universitetshospital har bl.a. ansvaret for at interviewe SME- virksomheder for at identificere deres behov i et sådan set-up.                          

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo