Research & Business Park

Brugerorienteret produktudvikling med fokus på konceptets underliggende ”framing”

I et samarbejde mellem forskningsprogrammet ’Teknologier i Borgernær sundhed’ og afdelingen ’Teknologi/Design og produktion’ ved UCN samt institut for ’Arkitektur og Medieteknologi/Industrielt Design’ ved AAU, er der for nylig gennemført et ph.d.-projekt inden for brugerorienteret produktudvikling.

Projektet har undersøgt, hvordan viden om brugerne og konteksten, inklusiv emotionelle, sociale og kulturelle aspekter, bedre bevares i en overleveringssituation fra konceptdannelsen til den efterfølgende udvikling og færdiggørelse af produktet. I projektet er der fokuseret på overlevering af ’framingen’, der kan beskrives som en underliggende ’guideline’ til produktudviklerne i dannelsen af konceptet.

Dette er interessant fordi en forståelse og implementering af ’framingen’ gør det muligt at skabe produkter, som ikke blot er tekniske og funktionelle mulige, men som brugerne også oplever som værdifulde og meningsfulde.

Projektets resultater viser, at et øget fokus på overleveringen af den underliggende ’framing’ frem for kun konceptet øger produktudviklernes mulighed for at lave detaljerede løsninger/ændringer af produktet, som er i overensstemmelse med forståelsen af brugerne og konteksten. En sikring af ’framingen’ gennem produktudviklingsforløbet har desuden også et stort forretningsmæssigt potentiale i form af mulighed for en stærkere og tydeligere positionering af virksomhedernes produkter.

For yderligere information kontakt: Esben Skov Laursen, adjunkt og ph.d., UCN, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Eir i Japan

Ultimo november blev Eir for 5 år i træk promoveret gennem samarbejdet med Udenrigsministeriet og ambassaden i Tokyo. Ambassaden arrangerede en besøgsrække, som ligeledes blev en opfølgning på den nylige promovering af dansk TeleHomeCare, hvor bl.a. Birthe Dinesen fra AAU deltog. Besøgsrækken omhandlede 5 lægemiddelindustrier og 4 hospitaler/universiteter, hvor Eirs kompetencer blev præsenteret sammen med videnskabelige indlæg om Regionens spidskompetencer inden for test og afprøvning.

Under besøget blev der underskrevet kontrakter omkring forskningssamarbejder for 3.1 mio. DKK. Eir-promoveringen i Japan gennem de seneste 5 år – som et af Eirs landefremstødsinitiativer – har været en meget succesfuld aktivitet, som fortsættes sammen med andre lande, som nu involveres i denne aktivitet.

I forbindelse med besøget i Japan blev der i samarbejde med Den Danske Ambassade i Tokyo arrangeret et webinar, hvor der for 950 ortopædkirurger online blev berettet om de resultater Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har opnået i samarbejde omkring artrose. Eir har efterfølgende modtaget en lang række henvendelser om initiering af samarbejder. Der vil i 2018 blive arbejdet videre med disse henvendelser med henblik på konkrete projekter.

Japan

Eir knytter tæt kontakt til ny Invest in Denmark-medarbejder i Nordjylland

Invest in Denmark har fået en ny medarbejder - Katrine Dalsgaard Skovly -  inden for life science området i Nordjylland. Der er allerede knyttet en god og udbytterig kontakt mellem Eir og Katrine. Således er Katrine allerede koblet med flere forskere. Eir ser frem til det fortsatte samarbejde med Invest in Denmark.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo