Research & Business Park

Ny leder til Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er fundet

Eir Nyhedsbrev 1

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark kan pr. 1. marts 2018 byde velkommen til Rene Martin Larsen som leder af Videnscentret.

Rene er 40 år og bosat i Hjørring. Han har de seneste år arbejdet for UCN, hvor han blandt andethar etableret og været leder for UCN Act2learn Teknologi, der rummer UCNs efter- og videreuddannelser inden for teknologiområdet. De seneste 4 år har Rene været udstationeret i Vietnam, hvor han har etableret og opbygget UCNs repræsentation i Vietnam.

Rene har dermed en solid erfaring i forhold til etablering af nye indsatser og initiativer på uddannelsesområdet, og vi er overbeviste om, at Rene er den rette person til at sikre et solidt fundament for Videnscentret, der også rækker ud over den indledende projektperiode, som løber til og med 2020.

Eir besøger VR-Rehab

I december måned var Eir sammen med SEA ved Aalborg Universitet og Invest in Denmark inviteret til møde med VR-Rehab for at få demonstreret deres virtuelle univers til brug for bl.a. rehabilitering af patienter efter slagtilfælde. VR-Rehab, der er startet af to studerende fra Aalborg Universitet, og som har gennemgået SEAs start-up-program, demonstrerede deres produkt på Rehabiliteringscenter Mou.

Der var tale om et meget spændende og udbytterigt møde, hvor erfaringer blev udvekslet og nye netværk skabt. VR-Rehab er nu ny partner i Eir – se mere på: https://www.vr-rehab.dk/. Ikke mindst bliver det spændende at følge virksomhedens fortsatte udvikling og de mange spændende applikationer, som deres teknologi lægger op til.

VRrehab

Novo Nordisk pre-seed grant til højhastighed-ekkokardiologi

Novo Nordisk fonden har bevilliget et pre-seed grant til et forskningsprojekt omkring højhastighedsekkokardiologi. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Duke University i USA, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og konsulentfirmaet CoInsights. 

Formålet er at udvikle og modne en ny ultralydsteknologi til undersøgelse af hjertet. Traditionelle ultralydscannere optager normalt ca. 50 billeder per sekund, hvilket er utilstrækkeligt til at beskrive detaljerne i hjertes sammentrækningsmønster. I projektet udvikles en ultralydsscanner, som opsamler op til 1000 billeder per sekund samt indeholder analysemetoder til behandling af store mængder data.  Derved kan hjertets sammentrækning beskrives i detaljer, hvilket vil føre til forbedret diagnostik af en lang række hjertesygdomme. 

Projekters tovholdere er Professor Dr.med Peter Søgaard samt Lektor Ph.d. Samuel Schmidt.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo