Research & Business Park

Self-tracking i neurologisk rehabilitering

Forskningsprogrammet ved UCN ”Teknologier i Borgernær sundhed” og Fysioterapeutuddannelsen indgår i et samarbejde med Neuroenheden Nord i Brønderslev i forbindelse med projektet ”Self-tracking i neurologisk rehabilitering”.

En vellykket anvendelse af self-tracking til monitorering af fysisk aktivitet og træningsintensitet blandt borgere og patienter med kognitive udfordringer eks. som følge af erhvervet hjerneskade forudsætter, ud over en pålidelig teknologi, at udstyrets brugervenlighed er af en sådan grad, at ikke kun teknologiske ’first-movers’ finder udstyret anvendeligt. Desuden skærper et forøget krav til dokumentation af træning og træningseffekter i rehabiliteringen den kliniske interesse for enkle, nemme og pålidelige løsningsmuligheder for dokumentation af træning.

Projektet ”Self-tracking i neurorehabilitering” har således fokus på anvendeligheden af en kommercielt tilgængelig pulsmonitor (Garmin Forerunner 235) og dertilhørende App under indlagte patienters self-tracking af deres træning i forbindelse med et neurorehabiliteringsforløb.
 
Garmin Forerunner 235, der har vist god validitet, anvender photopletysmografi-teknologi til pulsregistrering. Med denne teknologi undgås brugen af brystbælte, som i sig selv kan være en udfordring ikke mindst, hvis man er halvsidig lammet efter en hjerneskade.

Registreringen af terapeuter og indlagte patienters egen vurdering af udstyrets brugervenlighed og anvendelighed på Neuroenheden Nord forventes fulgt op af yderligere et studie, hvor fokus er på anvendelse af pulsmonitorer til self-tracking af hjemmetræningen efter udskrivelse.    

For nærmere information kontakt: Birgit Larsen, Ph.d. og lektor på Fysioterapeutuddannelsen, UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ny iværksætter-HUB for studerende og forskere

Der er taget initiativ til etablering af en inkubator ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST). Det betyder, at AAU Innovation nu har forretningsudviklere og kommercialiseringsmedarbejdere siddende sammen med instituttets egne innovationsmedarbejdere hver onsdag. Initiativet, der har fokus på inddragelse af tværfaglighed er åben for alle, og retter sig mod studerende og forskere med gode idéer med kommercielt potentiale inden for sundhedsrelaterede problemstillinger.

Inkubatoren:
· Hjælper med forretningsidéer i alle faser
· Tilbyder vejledning med at starte virksomheder
· Administrerer Startup-programmet, som særligt gode studenterbaserede projekter kan ansøge
· Udbyder workshops, mhp. at hjælpe med at udvikle potentielle forretningsidéer
· Tilbyder bistand omkring opfindelser, patentering og kommercialisering
· Tilbyder kontakt til forskere med udviklingskompetencer
· Tilknytter på ad hoc basis teknikere
· Tilknytter technology scout med innovativ og kommerciel viden samt netværk
· Stiller arbejdsplads til rådighed for ovennævnte medarbejdere samt for studerende
· Stiller efter aftale laboratorier til rådighed
· Stiller udstyr og medfølgende teknisk bistand til rådighed for at understøtte de studerendes udvikling af nye produkter/løsninger: 3D-printere, analoge og digitale måleinstrumenter, et stort udvalg af sensorer og udviklingskits m.v.

Inkubatoren havde første åbningsdag den 14. februar 2018 og allerede i løbet af de første timer, modtog vi flere henvendelser fra interesserede studerende og forskere. Inkubatoren holder til på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7 D1, lokale D1-103.

Den officielle åbning af inkubatoren vil finde sted senere på foråret.

Nye behandlinger af sygdomme i centralnervesystemet under udvikling

I forskningsgruppen Metabolisme Modifying Medicine (MMM) ved Aalborg Universitet samarbejdes der med Meta-IQ ApS, en dansk biotekvirksomhed, der udvikler medicin til behandling af multipel sklerose og andre sygdomme i centralnervesystemet (CNS). I forskningsgruppen har man publiceret en artikel, der viser, at en ny klasse medicin, der blokerer lipid-metabolisme (stofskiftet), har en usædvanlig stærk effekt ved behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Gruppen forsøger således at belyse virkningen og vigtigheden af lipid metabolisme (stofskiftet) ved sygdomme i centralnervesystemet samt at teste effektiviteten af den nye medicin i forskellige CNS-sygdomme.

I undersøgelser, offentliggjort af Anne Mørkolt og John Nieland fra forskningsgruppen, fremgår det, at det nye lægemiddel har en effektivitet på 90% hos dyr, der lider af depression, hvor den bedste medicin på markedet kun virker i maksimalt 50% af dyrene. Ved behandling af multipel sklerose med blokerende lipid-metabolisme, er man i stand til at vende sygdomsprogressionen, ligesom flere end 50% af behandlede dyr er sygdomsfrie efter 2 ugers behandling. I øjeblikket tester Michael Trabjerg sammen med John Nieland fra MMM-gruppen i samarbejde med Meta-IQ effektiviteten af at blokere lipidmetabolisme i behandlingen af Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) og Parkinson-sygdomme. De første data i ALS-studiet, der støttes af Louis Hansen-fonden, viser meget lovende resultater i behandlingen af denne sygdom.

Meta-IQ ApS er i øjeblikket ved at rejse kapital til test af lægemidlet hos patienter med sekundær progressiv multipel sklerose, en sygdom, der ikke kan behandles i dag.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo