Research & Business Park

Eir besøger VR-Rehab

I december måned var Eir sammen med SEA ved Aalborg Universitet og Invest in Denmark inviteret til møde med VR-Rehab for at få demonstreret deres virtuelle univers til brug for bl.a. rehabilitering af patienter efter slagtilfælde. VR-Rehab, der er startet af to studerende fra Aalborg Universitet, og som har gennemgået SEAs start-up-program, demonstrerede deres produkt på Rehabiliteringscenter Mou.

Der var tale om et meget spændende og udbytterigt møde, hvor erfaringer blev udvekslet og nye netværk skabt. VR-Rehab er nu ny partner i Eir – se mere på: https://www.vr-rehab.dk/. Ikke mindst bliver det spændende at følge virksomhedens fortsatte udvikling og de mange spændende applikationer, som deres teknologi lægger op til.

VRrehab

Novo Nordisk pre-seed grant til højhastighed-ekkokardiologi

Novo Nordisk fonden har bevilliget et pre-seed grant til et forskningsprojekt omkring højhastighedsekkokardiologi. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Duke University i USA, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og konsulentfirmaet CoInsights. 

Formålet er at udvikle og modne en ny ultralydsteknologi til undersøgelse af hjertet. Traditionelle ultralydscannere optager normalt ca. 50 billeder per sekund, hvilket er utilstrækkeligt til at beskrive detaljerne i hjertes sammentrækningsmønster. I projektet udvikles en ultralydsscanner, som opsamler op til 1000 billeder per sekund samt indeholder analysemetoder til behandling af store mængder data.  Derved kan hjertets sammentrækning beskrives i detaljer, hvilket vil føre til forbedret diagnostik af en lang række hjertesygdomme. 

Projekters tovholdere er Professor Dr.med Peter Søgaard samt Lektor Ph.d. Samuel Schmidt.

Brugerorienteret produktudvikling med fokus på konceptets underliggende ”framing”

I et samarbejde mellem forskningsprogrammet ’Teknologier i Borgernær sundhed’ og afdelingen ’Teknologi/Design og produktion’ ved UCN samt institut for ’Arkitektur og Medieteknologi/Industrielt Design’ ved AAU, er der for nylig gennemført et ph.d.-projekt inden for brugerorienteret produktudvikling.

Projektet har undersøgt, hvordan viden om brugerne og konteksten, inklusiv emotionelle, sociale og kulturelle aspekter, bedre bevares i en overleveringssituation fra konceptdannelsen til den efterfølgende udvikling og færdiggørelse af produktet. I projektet er der fokuseret på overlevering af ’framingen’, der kan beskrives som en underliggende ’guideline’ til produktudviklerne i dannelsen af konceptet.

Dette er interessant fordi en forståelse og implementering af ’framingen’ gør det muligt at skabe produkter, som ikke blot er tekniske og funktionelle mulige, men som brugerne også oplever som værdifulde og meningsfulde.

Projektets resultater viser, at et øget fokus på overleveringen af den underliggende ’framing’ frem for kun konceptet øger produktudviklernes mulighed for at lave detaljerede løsninger/ændringer af produktet, som er i overensstemmelse med forståelsen af brugerne og konteksten. En sikring af ’framingen’ gennem produktudviklingsforløbet har desuden også et stort forretningsmæssigt potentiale i form af mulighed for en stærkere og tydeligere positionering af virksomhedernes produkter.

For yderligere information kontakt: Esben Skov Laursen, adjunkt og ph.d., UCN, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo