Research & Business Park

Eir-partnerskabet har udviklet en fælles innovationsmodel

Partnerne i Eir har de seneste måneder udviklet en ny fælles innovationsmodel. Modellen indeholder både lineære og iterative aspekter mellem og inden for de forskellige faser. Tværfaglighed koblet med domæneviden på tværs af discipliner og sektorer er grundlaget for modellen, der tager udgangspunkt i et relevant problem og samtidig har stor fokus på brugerinvolvering. Dette stemmer fint overens med Eirs vision om at kunne tilbyde test og afprøvning af nye produkter og løsninger.

Modellen kan anvendes enkeltstående, som en illustration af, hvordan de enkelte vidensinstitutioner i Eir arbejder med innovation, men er også en fælles model for hele partnerskabet, idet den samtidig repræsenterer den værdiskabelse og fødekæde, som parterne repræsenterer i forhold til hinanden. Man kan således forestille sig, at forskellige Eir-partnere vil optræde og blive inddrage i forskellige faser i modellen alt efter hvilken domæneviden, der bliver brug for at trække på.

Eir-innovationsmodel:

Eir Nyhedsbrev 2

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo