Research & Business Park

BioMarker Commercialisation

Tilsvarende er projektet BIC – Biomarker Commercialisation nu godt i gang. Her arbejder Ideklinikken sammen med eksperter fra østersøområdet på at finde en mere effektiv model for kommercialisering af biomarkører. Her er man ved at lægge sidste hånd på interviewguides, som skal danne grundlag for interviews med de største kapaciteter inden for biomarkørområdet, både forskning og industri, i alle partnerlandene.

Dette vil være første skridt i at udvikle de lovede værktøjer, som i fremtiden vil lette kommercialiseringen af biomarkører, således at flere markører kan bruges i diagnostik og behandling af sygdomme.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo