Research & Business Park

Translatorisk forskning med japanske virksomheder

Gennem Eir’s landefremstød i Japan er det indgået samarbejder med 2 store japanske firmaer omkring udvikling af medikotekniske målemetoder til afdækning af lægemidlers virkning på centrale neuroplastiske forandringer i forbindelse med en række kroniske sygdomme. Den humane og kliniske forskning foregår i Aalborg og i takt med at resultaterne skabes og målemetoderne udvikles, forsøger virksomhederne at implementere metoderne i præ-kliniske modeller for at screene lægemidlernes effekt.

Dette ’back-translation’-koncept er helt unikt og trendsættende for måden, man traditionelt arbejder med lægemiddeludvikling på. Den traditionelle arbejdsform er udvikling af metoderne i dyr som derefter med forskellige grader af succes forsøges ’forward-translated’ til mennesker. Der forventes en markant fremadrettet innovationsaktivitet inden for dette område.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo