Research & Business Park

Underpriviligerede borgeres anvendelse af teknologi i sundhedsrelateret aktivitet

Jacob Østergaard Madsen, som er tilknyttet Forskningsprogrammet ”Teknologier i Borgernær sundhed” ved UCN er blevet tildelt ph.d.-graden ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet på baggrund af Ph.d.-afhandlingen “Underprivileged Citizens’ Use of Technology for Everyday Health Management - A Conceptualization of Underprivileged Citizens’ Engagement in Health-Related Occupation”.

I afhandlingen adresserer Jacob problemet med ulighed i sundhed og undersøger, hvordan underpriviligerede borgere oplever og håndterer sundhedsrelaterede problemer i deres hverdag med særligt fokus på borgernes anvendelse af teknologi. I afhandlingen konkluderes det blandt andet, at underprivilegerede borgeres problemer med at engagere sig i sundhedsaktiviteter, viser sig som vanskeligheder med at handle på en sundhedsrelateret usikkerhed i deres hverdagsliv. Yderligere beskrives underprivilegerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen som afhængig af, hvorvidt teknologien tager højde for og støtter det nødvendige og komplekse samspil mellem personlige og kontekstuelle betingelser. Herunder hvorvidt teknologien støtter borgerne i at skabe strategier for håndtering af sundhed i hverdagsaktiviteter.

Download afhandlingen her.

For nærmere information kontakt: Jacob Østergaard Madsen, lektor og Phd UCN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo