Research & Business Park

Novo Nordisk pre-seed grant til højhastighed-ekkokardiologi

Novo Nordisk fonden har bevilliget et pre-seed grant til et forskningsprojekt omkring højhastighedsekkokardiologi. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Duke University i USA, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og konsulentfirmaet CoInsights. 

Formålet er at udvikle og modne en ny ultralydsteknologi til undersøgelse af hjertet. Traditionelle ultralydscannere optager normalt ca. 50 billeder per sekund, hvilket er utilstrækkeligt til at beskrive detaljerne i hjertes sammentrækningsmønster. I projektet udvikles en ultralydsscanner, som opsamler op til 1000 billeder per sekund samt indeholder analysemetoder til behandling af store mængder data.  Derved kan hjertets sammentrækning beskrives i detaljer, hvilket vil føre til forbedret diagnostik af en lang række hjertesygdomme. 

Projekters tovholdere er Professor Dr.med Peter Søgaard samt Lektor Ph.d. Samuel Schmidt.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo