Research & Business Park

Brugerorienteret produktudvikling med fokus på konceptets underliggende ”framing”

I et samarbejde mellem forskningsprogrammet ’Teknologier i Borgernær sundhed’ og afdelingen ’Teknologi/Design og produktion’ ved UCN samt institut for ’Arkitektur og Medieteknologi/Industrielt Design’ ved AAU, er der for nylig gennemført et ph.d.-projekt inden for brugerorienteret produktudvikling.

Projektet har undersøgt, hvordan viden om brugerne og konteksten, inklusiv emotionelle, sociale og kulturelle aspekter, bedre bevares i en overleveringssituation fra konceptdannelsen til den efterfølgende udvikling og færdiggørelse af produktet. I projektet er der fokuseret på overlevering af ’framingen’, der kan beskrives som en underliggende ’guideline’ til produktudviklerne i dannelsen af konceptet.

Dette er interessant fordi en forståelse og implementering af ’framingen’ gør det muligt at skabe produkter, som ikke blot er tekniske og funktionelle mulige, men som brugerne også oplever som værdifulde og meningsfulde.

Projektets resultater viser, at et øget fokus på overleveringen af den underliggende ’framing’ frem for kun konceptet øger produktudviklernes mulighed for at lave detaljerede løsninger/ændringer af produktet, som er i overensstemmelse med forståelsen af brugerne og konteksten. En sikring af ’framingen’ gennem produktudviklingsforløbet har desuden også et stort forretningsmæssigt potentiale i form af mulighed for en stærkere og tydeligere positionering af virksomhedernes produkter.

For yderligere information kontakt: Esben Skov Laursen, adjunkt og ph.d., UCN, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo