Hvordan ernæres patienter som hverken kan kommunikere eller spise selv, fordi de er kritisk syge?

Hvordan kan man øge fokus på ernæring og sætte de kliniske behandlere i stand til at tilpasse ernæringen til den enkelte patients varierende stofskifte? Dette er 'hot topics' på konferencer og i kliniske tidsskrifter, fordi man i stigende grad er bevidst om, at ernæringen, mens patienten er syg, ikke kun er afgørende for patientens overlevelse men også for, om patienten kan genvinde sin livskvalitet.

På en konference i Dresden i 2016 fik Claudia Heidegger, afdelingsleder, læge, og ernæringsekspert fra HUG (Hôpitaux Universitaires Genève, Schweiz) øjnene op for potentialet i "Glucosafe", som er et beslutningsstøttesystem udviklet på Center for Model-based Medical Decision Support (MMDS) ved Aalborg Universitet. "Glucosafe" kunne opfylde behovet for at forene basal rådgivning om kaloriebehov med blodsukkerkontrol tilpasset den enkelte patient. En spændende første samtale mellem Claudia Heidegger og Ulrike Pielmeier fra MMDS har ført til, at systemet siden er blevet videreudviklet og nu sætter patientens varierende stofskifte i fokus med skræddersyet rådgivning om ernæring og insulinbehandling.

I begyndelsen af november 2017 rejste Ulrike til Genève i to uger for at undervise (på fransk!) og hjælpe med installationen af "Glucosafe2" på alle computere på Claudia Heideggers intensivafdeling. I de kommende måneder gennemfører lægerne og sygeplejerskerne et feasibility-studie, hvor de giver feedback på systemets design og anvendelighed. Allerede i 2018 skal et randomiseret kontrolleret studie undersøge, om "Glucosafe2" kan forbedre behandlingen med insulin og næringsstoffer. Ifølge MMDS's leder Steen Andreassen, som er grundlægger af Glucosafe og har fulgt videreudviklingen tæt, ligger der et stort kommercielt potentiale i systemet, som kan løse en ret kompleks men almindelig problemstilling for mange intensivbehandlere. Derfor ser Steen og Ulrike frem til den værdifulde feedback fra feasibility studiet på HUG.

Fra venstre Dr. med. Aude de Watteville (HUG), Ulrike Pielmeier (AAU), og Dr. med. Claudia Heidegger (HUG)
Billedtekst: Fra venstre Dr. med. Aude de Watteville (HUG), Ulrike Pielmeier (AAU), og Dr. med. Claudia Heidegger (HUG)