Research & Business Park

ProVaHealth

Som nævnt i tidligere Eir-nyhedsbrev er Aalborg Universitetshospital med i et interreg-projekt, der har til formål at facilitere adgangen til sundheds-infrastruktur for startups og SMV´er i den baltiske region. Med arbejdet åbnes der op for adgang til endnu flere testmuligheder i samarbejde med de norjyske forskere. Projetet ProVaHealth startede i oktober måned 2017 og afholder kick-off-møde i Aalborg d. 28 og 29 november 2017.

Projektet har 15 partnere fra 9 forskellige lande og er et ScanBalt projekt på ca. 3,8 mio Euro. Projektet ledes af Tallin Science Park, og formålet med projektet er at samle testlaboratorier i Scanbalt-regionen og implementere en best practice proces, således virksomheder nemt og hurtigt kan få afprøvet deres produkter, ligegyldigt hvilket land virksomheden (eller hospitalet) er i. Aalborg Universitetshospital har bl.a. ansvaret for at interviewe SME- virksomheder for at identificere deres behov i et sådan set-up.                          

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo