Research & Business Park

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark under etablering

Styrelsen for undervisning og kvalitet har udpeget SOSU Nord, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn som partnerskoler i et nyt videnscenter for velfærdsteknologi, der skal dække Jylland og Fyn.

Centeret er ét af i alt 9 centre, som skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Aftalepartierne bag EUD-reformen har afsat i alt 133 mio. kr. til etablering og drift af videnscentrene fra 2017 – 2020.

Det nyudnævnte videnscenter skal imødekomme den stigende udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler på social- og sundhedsområdet

Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er således under etablering, og der vil 12. april 2018 være officiel åbning af centret. Ved Velfærdens Innovationsdag 25. januar 2018 deltager videncentret dog med en session (75 min.), hvor en kendt moderator vil facilitere debat om forskellige aspekter af arbejdet med velfærdsteknologi. Dette under overskriften: ”Hvis velfærdsteknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet?”. Som deltager ved Velfærdens Innovationsdag, kan man tilmelde sig til deltagelse i denne session blandt en række andre parallelsessioner.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo