Research & Business Park

Nyt tværvidenskabeligt forskningscenter - Eir repræsenteret i advisory board

Direktionen ved Aalborg Universitet har netop sat navn på de tværvidenskabelige forskningsprojekter ved universitetet, der over de næste tre år skal give bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer kan tackles. Projekterne er udvalgt af direktionen som led i realiseringen af AAU´s strategi ”Viden for verden”.

De indsendte ansøgninger har gennemgået en faglig bedømmelse af et tværfakultært bedømmelssudvalg bestående af en højt profileret professor fra hvert af AAUs fem fakulteter. Et af de udvalgte projekter er: EXOTIC – Assistive Personal Robotics Platform with an EXOskeleton using the Tongue for Intelligent Control as a use case.

Hovedansøger er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Lotte N. S. Andreasen Struijk. Forskningstemaet er Community based care and technology-supportet health og inddrager forskere fra fire af universitetets fakulteter. Eirs administrative leder indgår i det nye initiativs advisory board.   

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo