Research & Business Park

150 år med dansk-japansk diplomati og samarbejde fejres

Det er i år 150 år siden, at samarbejdet mellem Danmark og Japan indledtes ved, at det danske telegraffirma GN Store Nord bragte Japan i telegrafisk kontakt med den vestlige verden ved at etablere det første undervanskabel fra øriget til fastlandet. Gennem Sibirien løb telegrafforbindelsen til Nordeuropa, og dermed var grundstenen lagt for dansk-japansk samarbejde.

Dette fejredes den 16. november 2017 med et videnskabeligt seminar i Tokyo ”Photonics Creating the Future”, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse arrangerede sammen med den danske ambassade i Japan. Her mødtes danske og japanske forskere.

Som et resultat af Eirs samarbejde med Invest in Denmark og den danske ambassade i Japan blev professor Birthe Dinesen kontaktet. Hun er en af flere danske forskere, der har bidraget med indlæg ved konferencen bl.a. om projektet Future Patient og Det Transatlantiske Telehealth Research Netværk (TTRN), som Eir begge er partner i. Samtidig har Birthe Dinesen benyttet besøget i Japan til at mødes med japanske forskere, sygehuse og virksomheder inden for telesund og telerehabilitering.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo