Research & Business Park

InspEir "Digital & kreativ innovation i sundhedssektoren"

Register button

        

Programme button

Tilmeldingsfrist den 17. september 2013
                 

   Invitation til InspEir

– en spændende foredragsrække

Dagens tema: "Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren"

Dagens oplægsholdere:

Professor Lars Ehlers, Institut for Økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
Lektor Birthe Dinesen & Lektor John Hansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Produkt- og konceptchef Lars B. Kanstrup, Signio
Direktør Søren Hofmeister, Viewcare A/S
Strategi- og konsulentchef Morten Kamp Schubert, Digitales
Fuldmægtig Gorm Simonsen, Region Nordjylland

 

Den 24. september 2013 kl. 13.30 - 17.00
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7B, lokale B3-104


Kære partnere i Eir - Empowering Industry and Research

Eir inviterer hermed til endnu et InspEir-foredrag – foredragsrækken, der har fokus på at dele ny viden samt motivere til nye fælles initiativer inden for sundhedssektoren.

Dagens foredrag omhandler digital og kreativ innovation i sundhedssektoren. Sundhedssektoren har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Samtidig står den over for massive forandringer og udfordringer, der til stadighed sætter sundhedsudgifterne under pres. Dette skaber ekstra fokus på behovet for at udvikle nye effektive behandlingsmetoder og produkter.

Nogle af de udfordringer, som sektoren står over for, er bl.a. centraliseringen af sektoren med få, nye super sygehuse med færre sengepladser og dermed kortere indlæggelsestid, behovet for at kunne navigere i de store sygehusbebyggelser, øget afstand mellem patient og sundhedssektor, idet de små sygehuse lukkes og adgangen til privatpraktiserende læger vanskeliggøres i yderområderne.

Dagen vil også byde på en mini-udstilling, hvor nogle af de nyeste forskningsresultater inden for sundhedsvidenskab og -teknologi vil blive præsenteret og demonstreret.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

 

Fremtidens mad til mange

Register button

        

Programme button 

 

 Fremtidens mad til mange - ernæring, regionalitet og teknologi

Kan innovation og samarbejde mellem forskning, sygehuse og erhvervsliv

 hjælpe os til bedre mad på sygehusene? 

Kursusmateriale

Karen Walton Henrik Højgaard Rasmussen Henrik Højgaard Rasmussen Steen D. Pedersen Dorte Ruge Carsten Køster Karen Hamann Janice M. Sørensen Kwabena Titi Ofei

Tilgangen til mad på sygehusene i Danmark har i de seneste årtier haft fokus på rationalisering, besparelser, lean-systemer, minimering af indkøbsbudgetter etc. Men der er nu en stigende erkendelse af, at der er behov for nytænkning. Maden til patienterne på sygehusene er en vigtig del af behandlingsforløbet og samtidig en dagliglivsarena, hvor vores sociale praksisser omkring spisningen skal kunne folde sig ud med støtte fra sundhedspersonalet. Nytænkning på området vil derfor kunne gavne både patienterne, professionerne, den offentlige opgavevaretagelse som helhed, samt det lokale erhvervsliv.

Region Nordjylland har evnet at se mad på sygehuset i tættere synergi med det lokale og regionale samfund - ikke mindst når det gælder de lokale fødevare- og teknologierhverv. Det er dette tiltag, vi også ønsker at arbejde videre med på konferencen.

Kom og hør foredragsholderne, der har erfaring fra arbejdet med at udvikle strategier på området, og deltag i diskussion om fremtidens mad til mange.

Det er EIR - Empowering Industry and Research og AAU-MENU, der i samarbejde med CET Aalborg Sygehus, Food+Design, Kost & ErnæringsforbundetFoodServInSPIRe og FoodTura står bag arrangementet.

Spred gerne denne info i dit netværk. Du kan holde dig opdateret om programmet her på siden eller på AAU-MENU. Spørgsmål kan rettes til Debbie Pedersen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tilmelding og pris

Det koster 475 kr. at deltage i konferencen.

Tilmeldings– og indbetalingsfrist er tirsdag den 18. juni 2013.

Klik på "Register here" øverst på siden for tilmelding.

Tid og sted

Mandag den 24. juni 2013 kl. 9.00 – 16.00

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7A, lokale B3-104
9220 Aalborg Ø

Deltagere

Vi vurderer at konferencen kan være af interesse for mange forskellige aktører, bl. a. økonomaer, kostkonsulenter, forskere, leverandører, grossister, politikere, ledelser inden for sygehus og ældreomsorg, kontaktudvalg på sygehuse, diætister, repræsentanter fra patientforeninger, repræsentanter fra ernæringsteams i kliniske afdelinger med fokus på ledelsesforankring og ledere for serviceassistenter.

Alle er velkomne og vi håber meget, at du vil være behjælpelig med at distribuere invitationen til rette personer og instanser i dit netværk.

Kursusmateriale

Karen Walton
Henrik Højgaard Rasmussen
Henrik Højgaard Rasmussen
Steen D. Pedersen
Dorte Ruge
Dorte Ruge
Carsten Køster
Karen Hamann
Janice M. Sørensen
Kwabena Titi Ofei

 

BCI hands-on seminar 21 June 2013

Brain-Computer Interface (BCI) workshop & hands-on seminar

21 June 2013 at Aalborg University, Denmark

This workshop is intended for people interested in learning the new skills of BCI communication and for people who are interested in combining BCI technology with their field of expertise. The workshop contains material about human computer interaction, biosignal analysis in off-line and real-time mode, rehabilitation, biomedical and electrical engineering, computer sciences and virtual reality.

In a practical session an introduction of hardware and software used for research and development will be given. Participants can perform live experiments such as P300-spelling, motor imagery BCI for rehabilitation and SSVEP control.

Click here for further details

Attendance is free of charge, but registration is required due to space limitation.

Please send an e-mail to Debbie Pedersen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  with the following information: Name, title, institution/company/affiliation

Venue:

Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7D-2
9220 Aalborg East
Room: D2-106

 

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo