Research & Business Park

Bliv iværksætterpilot

Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner, som har lyst at udvikle deres innovative iværksætteridé. Iværksætterpiloten vil modtage personlig rådgivning og en månedlig ydelse på 14.473 kroner i op til 12 måneder. Ansøgningsfristen er den 15. april 2015.

Formålet med ordningen er at øge andelen af innovative iværksættere blandt færdiguddannede for at styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt. Det er ønsket, at ordningen skal understøtte udviklingen af dimittendernes egen innovative iværksætteridé frem til et stadie, hvor idéen kan videreføres inden for rammerne af dimittendens egen virksomhed eller i samspil med det øvrige innovations- og kommercialiseringssystem.

Læs mere omkring Iværksætterpilotordningen på http://ivpilot.dk/, hvor der også findes opslag og ansøgningsblanket.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo