Research & Business Park

eir logo_bund 

Din Idé?

Er du/I studerende på School of Medicine and Health, og har du/I en idé til at løse en sundhedsvidenskabelig/-teknologisk problemstilling, så book et møde med EmpEir, og kom forbi og forklar os din/jeres idé. Det er lige meget hvor stor eller lille en idé er. Når bare den er original og har en sundhedsvidenskabelig/-teknologisk karakter.

Du/I kan også downloade og udfylde vores idéEir-blanket med en beskrivelse af din/jeres idé. Den udfyldte blanket afleveres eller sendes til EmpEir, så vil vi efterfølgende tage kontakt til dig/jer og aftale et afklarende opstartsmøde.

Jeg har en idé:  Download idéEir-Blanket        Aflevér eller send idéen til:  EmpEir

Når en idé modtages af EmpEir, vil idéens ejer(e) blive inkluderet i EmpEir som medlemmer, kaldet idéEir(e). Som IdéEir(e) vil du/I blive inviteret til EmpEirs tværfaglige arrangementer og workshops. Der vil desuden være mulighed for at benytte EmpEirs forskellige tilbud ifm. udvikling og modning af idéen.

Det vil altid være dig/jer der som ideEir(e) bestemmer tempoet i idéudviklingsprocessen og i hvilken grad, EmpEirs tilbud benyttes. EmpEir har til hovedformål at inspirere og motivere arbejdet med udvikling af idéer.

AAU LOGO RGB UK      

 

AalborgUniversityHospital Eir

     northdenmarkregion      EU Logo